ما

ماجرای ما مثل همه بود...

همیشه بودیم اما در مکان و زمان متفاوت...

علی ترم سه جایی بود که من ترم 4 بودم...

علی ترم 4 جایی بود که من ترم 7و 8 بودم...

ترم 5 و 6 هم مکانمون یکی بود ولی جهتمون متفاوت بود..

ترم 1 ارشد تقریبا هم مکان و هم زمان و هم جهتمون یکی بود...

آخر ترم 1 شدیم منطبق بر هم...

خیلی از هم دوری می کردیم...

خیلی تلاش کردیم که به هم نزدیک بشیم همزمان...

خیلی هم دوستان تلاش کردند که از هم دور بشیم :دی

بات هی واز اند ایز اند ویل بی دٍ وان....

نو وان کن تیک هیم فرام می...

ولی خب هیچ وقت فکر نمی کردم روزی اسمش توی صفحه دوم شناسنامم بشینه...

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

علی

عـزیـزم شــوما تـرم 7 و 8 کــوجـا بـودی ؟؟!!