با کسی ازدواج کنید که عاشقتونه...

اینجوری دیگه هیچ نگرانی ای نخواهید داشت...

اینجوری هیچ وقت ناراحت نمی مونین... نه اینکه ناراحت نشین، ناراحت نمی مونین... نمیذاره ناراحت بمونین... به هر قیمتی....

اینجوری هیچ وقت کمبود هیچی رو حس نمی کنین...

اینجوری می تونین تو آینه نگاه کنین و خودِتون رو ببینین...

از من به شما نصیحت...

با کس ازدواج نکنید که دوستتون داره... با کسی برین که عاشقتونه

/ 0 نظر / 23 بازدید