خستگی

خسته نشدم

اگه خسته بشم هم ایرادی نداره... داره؟

فرشته ها هم خسته می شن...

از دویدن و نرسیدن خسته نشدم...

می ترسم خسته بشم...کی خستگیمو میگیره اگه من خسته بشم...

فک کنم اگه یه روز ازینجا بریم، تمام راهو گریه می کنم...

امام علی هم ازینکه همه رو دوست داشت و دوستش نداشتن گریه می کرد؟

وقتی حضرت فاطمه بود فکر نکنم گریه می کرد...

/ 1 نظر / 24 بازدید
علی

شرح حال بود کاملا...[تایید]