لَگَد...

بعضی آدم ها به زور وارد زندگیت می شوند...

اگر شد به زور سعی می کنند جا باز کنند برای خودشان...

اگر نشد به زور سعی می کنند جای دیگران را بگیرند...

در آخر به زور از زندگیت بیرون میروند...

و تا ابد از تو طلبکار خواهند بود،

 فرقی ندارد جقدر بدهیشان زیاد باشد...

تا ابد شکایت لگدی را می کنند که موقع خروج خورده اند...

/ 0 نظر / 19 بازدید