همیشه تو

می خوام بنویسم...

از حسم...

از لحظه هام...

از شیرینی ها...

از هراسم...

از خوشبختی...

از تو...

همیشه با یادت توی ذهنم آسمون رو مجسم کردم...

بزرگ...

بی انتها...

دریا نه...

دریا حجم داره...

ته داره...

اما تو بی کرانی...

از جَوت گذشتم...

غرقت شدم...

امشب می خوام یه اتمام حجت بکنم باهات..

آسمونم باش و بمون...

اما

میخوام ابرت باشم

نه ستارت

/ 1 نظر / 22 بازدید
علی

از تو نمیشه نوشت و خـُـب، از تو حتی نمیشه گفت فقط میشه تو رو زندگی کرد و به زنده بودن بالید