# غزال

حال خوش

خوشــــــــــــــــــــــــــــحالم... یعنی حــــــــــــــــــــــالم خوبست... کاش حال همه خوب باشد... تصمیم گرفتیم بنویسم... باشد که حالم خوش بماند... شک دارم در دفتر بنویسم یا ماشین تایپ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید